مدارک مورد نیاز برای ایمپلنت:

 • کلیه نسخ برای تایید باید بر روی سر نسخه دارای نشانی دندانپزشک، با مُهر و امضاء و تاریخ باشد.
 • شماره دندان و هزینه پرداخت شده به تفکیک خدمت مشخص شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ترمیم دندان‌ها:

 • ترمیم بیش از سه دندان نیاز به عکس قبل و بعد دارد
 • بیلد آپ نیاز به عکس بعد از انجام خدمت دارد
 • درمان ریشه دندان در تمام موارد نیاز به عکس قبل و بعد دارد
 • پروتز روکشها، بریج و پست نیاز به عکس قبل و بعد از انجام خدمت دارد
 • پروتزهای پارسیل و کامل و لامینت‌های پرسلنی نیاز به تایید قبل از انجام خدمت دارد
 • جراحی لثه نیاز به O.P.G و تاییدیه قبل از انجام خدمت دارد
 • روکش‌ها و پالپکتومی نیاز به گرافی قبل و بعد از درمان دارد
 • اس.ام نیاز به  تاییدیه دندانپزشک یا عکس قبل و بعد انجام خدمت دارد
 • ارتودنسی صرفاً برای بیمه‌شدگان کمتر از ۱۴ سال مورد تایید بوده و نیاز به عکس قبل و عکس فتوگرافی به‌همراه تاییدیه دندانپزشک معتمد شرکت بیمه نوین مبنی بر جنبه درمانی خدمت دارد

مدارک مورد نیاز برای هزینه‌های مربوط به فک و صورت:

 • کلیه اعمال جراحی فک و صورت نیاز به عکس قبل و بعد از درمان دارد به‌جز فونکتومی، درمان درای ساکت و بیوپسی

هزینه‌های مربوط به ایمپلنت:

 • فاکتور خرید فیکسچر
 • لیبل فیکسچر

هزینه‌های روکش روی ایمپلنت:

 • عکس قبل و بعد
 • فاکتور خرید لیبل
 • لیبل پودر استخوان
 • فاکتور خرید

 

تبصره: کودکان زیر ۷ سال و خانم‌های باردار  نیاز به ارسال رادیوگرافی ندارند و تنها با معاینه و تایید دندانپزشک معتمد شرکت بيمه نوین ارائه خدمات امکان‌پذیر است.