هزینه‌های سرپایی اعم ازسونوگرافی، سی.تی.اسکن، ام.آر.آی، رادیولوژی، آزمایش و ...

  • دستور پزشک خوانا ممهور به مهر پزشک در برگه دفترچه بیمه و یا در سربرگ معتبر پزشک
  • اصل صورت‌حساب ممهور به مهر مرکز درمانی مربوطه دارای آدرس و شماره تماس معتبر مرکز
  • کپی گزارش (REPORT)

هزینه‌های ویزیت (پزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص و کارشناس پروانه‌دار)

  • گواهی پزشک با مهر، امضاء، تاریخ و نام بیمار در سربرگ معتبر پزشک معالج و یا در دفترچه بیمه‌پایه

 هزینه‌های عینک

  • برگه دستور پزشک توسط متخصص یا اپتومتریست و پرینت کامپیوتری نمره هرچشم (مهر و تاریخ داشته باشد)
  • اصل صورت‌حساب خرید عینک طبی ممهور به مهر مرکز مربوطه دارای آدرس و شماره تماس معتبر

هزینه‌های سمعک 

  • برگه ادیومتري توسط ادیومتریست
  • دستور پزشک مبنی بر خرید سمعک توسط متخصص گوش و حلق و بینی
  • اصل صورت‌حساب خرید سمعک (نام و مشخصات کامل کالا، کد اقتصادی همراه با آدرس و شماره تلفن، شرح مدل، شماره سریال، تعداد قیمت واحد) در صورت‌حساب درج شده باشد
  • فاکتور خرید

 

خدمات بیمه‌ای

ویژه کارکنان بانک ملی ایران ویژه کارکنان بانک ملی ایران


ویژه کارکنان بانک ملی ایران

معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد) معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)


معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)

مراکز درمانی طرف قرارداد نوین مراکز درمانی طرف قرارداد نوین


مراکز درمانی طرف قرارداد نوین

پیگیری پرونده خسارت پیگیری پرونده خسارت


پیگیری پرونده خسارت