مدارک مورد نیاز برای ایمپلنت:

 • کلیه نسخ برای تایید باید بر روی سر نسخه دارای نشانی دندانپزشک، با مهر و امضاء و تاریخ باشد.
 • شماره دندان و هزینه پرداخت شده به تفکیک خدمت مشخص شده باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای ترمیم دندان‌ها:

 • ترمیم بیش از سه دندان نیاز به عکس قبل و بعد دارد
 • بیلد آپ نیاز به عکس بعد از انجام خدمت دارد
 • درمان ریشه دندان در تمام موارد نیاز به عکس قبل و بعد دارد
 • پروتز روکشها، بریج و پست نیاز به عکس قبل و بعد از انجام خدمت دارد
 • پروتزهای پارسیل و کامل و لامینت‌های پرسلنی نیاز به تایید قبل از انجام خدمت دارد
 • جراحی لثه نیاز به O.P.G و تاییدیه قبل از انجام خدمت دارد
 • روکش‌ها و پالپکتومی نیاز به گرافی قبل و بعد از درمان دارد
 • اس.ام نیاز به  تاییدیه دندانپزشک یا عکس قبل و بعد انجام خدمت دارد
 • ارتودنسی صرفاً برای بیمه‌شدگان کمتر از ۱۴ سال مورد تایید بوده و نیاز به عکس قبل و عکس فتوگرافی به‌همراه تاییدیه دندانپزشک معتمد شرکت بیمه نوین مبنی بر جنبه درمانی خدمت دارد

 

مدارک مورد نیاز برای هزینه‌های مربوط به فک و صورت:

 • کلیه اعمال جراحی فک و صورت نیاز به عکس قبل و بعد از درمان دارد به‌جز فونکتومی، درمان درای ساکت و بیوپسی

 

هزینه‌های مربوط به ایمپلنت:

 • فاکتور خرید فیکسچر
 • لیبل فیکسچر

 

هزینه‌های روکش روی ایمپلنت:

 • عکس قبل و بعد
 • فاکتور خرید لیبل
 • لیبل پودر استخوان
 • فاکتور خرید

 

تبصره: کودکان زیر ۷ سال و خانم‌های باردار  نیاز به ارسال رادیوگرافی ندارند و تنها با معاینه و تایید دندانپزشک معتمد شرکت بیمه نوین ارائه خدمات امکان‌پذیر است.

 

 

خدمات بیمه‌ای

ویژه کارکنان بانک ملی ایران ویژه کارکنان بانک ملی ایران


ویژه کارکنان بانک ملی ایران

معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد) معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)


معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)

مراکز درمانی طرف قرارداد نوین مراکز درمانی طرف قرارداد نوین


مراکز درمانی طرف قرارداد نوین

پیگیری پرونده خسارت پیگیری پرونده خسارت


پیگیری پرونده خسارت